Adma Förvaltnings AB är nu ägare till över 20 procent av aktierna i Dignitana AB

Adma Förvaltnings AB (”Adma”), som ägs av Greg Dingizian, är sedan tidigare största ägare i Dignitana AB, vars aktier handlas på Nasdaq First North Growth Market.

Adma har nu förvärvat ytterligare 2.200.000 aktier i Dignitana AB. Efter förvärvet äger Adma 11.200.000 aktier, motsvarande 20.3 %.

För ytterligare information, vänligen kontakta: 

Greg Dingizian, Tel. + 46 (0) 733 98 40 00, E-mail: greg.dingizian@agartha.com

Adma Förvaltnings AB är ett privatägt holdingbolag med bas i Malmö. Innehaven är främst inriktade på fastighetssektorn samt små och medelstora tillväxtbolag. Adma driver även genom det helägda dotterbolaget Agartha AB en internationell satsning inom växtbaserad mat.

För mer information, se www.admaforvaltning.se